4 Μαΐου 2013

ΟΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ

Για δες, λοιπόν, το ύψος και

το εύρος της Αιώνιας Αξίας,

που έχει δημιουργήσει τόσα

πολλά κάτοπτρα για την ίδια,

στα οποία αντανακλάται,

ενώ παραμένει Μοναδική,

μέσα στον εαυτό της,

όπως ήταν εξαρχής.


Δάντης Αλιγκέρι, Paradiso, Canto XXIX, 142-145Πρβλ.: 

ΠλωτίνοςΕννεάδες Ι.1.8.16-18:

 «καὶ ζῷα ποιοῦσα οὐκ ἐξ αὐτῆς καὶ σώματος,

ἀλλὰ μένουσα μὲν αὐτή, 

εἴδωλα δὲ αὐτῆς διδοῦσα,

ὥσπερ πρόσωπον ἐν πολλοῖς κατόπτροις»