ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑΔΩΝ


Εδώ θα περιλαμβάνουμε εκδόσεις των Εννεάδων (και όχι απλά μεταφράσεις με ή χωρίς σχόλια και εισαγωγές). Ως πιο έγκυρη έκδοση θεωρείται ακόμη των P. Henry and H.-R. Schwyzer.


P. Perna, Plotini platonicorum facile coryphaei operum philosophicorum omnium libri LIV in sex Enneades distribute. Ex antiquess. Codicum fide nunc primùm Graecé editi, cum Latina Marsilii Ficine interpretatione & commentatione Basileae 1580.

F. Greuzer, G. H. Moser & D. Wyttenbach, Plotini Opera Omnia (avec la traduction de Marcile Ficin), 3 vols, Oxonii 1835. Réimpr. par M.M. Didot, Paris 1855 et Kirchhoff, Lipsiae 1836.

H. F. Müller, Plotini Enneades, Berolini 1878-1880.

R. Volkmann, Plotini Enneades praemisso Porphyrii De Vita Plotini deque ordine librorum eius libello (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), In aedibus B.G. Teubneri, Lipsiae 1883-1884.

Plotin, Ennéades, Texte Établi et Traduit par Émile Brehier, 7 vols, Société d’Éditions «Les Belles Lettres», Paris 1924-1938.

V. Cilento, B. Marien, Enneadi di Plotino. [Vita di Plotino], Prima versione integra e commentario critico di Vincenzo Cilento, Philosofi antichi e medievali, 3 tomes in 4 vols, Bari 1947-1949.

P. Henry and H.-R. Schwyzer, Plotini Opera. Porphyrii vita Plotini. Plotiniana arabica/ ad codicum fidem anglice vertit Geoffrey Lewis, Museum Lessianum. Series Philosophica, 33, 34, 35, Editio maior, Vol. I-II, Desclée de Brouwer, Paris-Bruxelles, Vol. III, Desclée de Brouwer, Paris-Leiden 1951-1973.

P. Henry and H.-R. Schwyzer, Plotini Opera, Editio minor, Vol. I-III, Oxford Classical Texts, Oxford 1964-1982.

Plotinus, Enneads, Text with English translation by A.H. Armstrong, vol. I-VII, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts/ William Heineman Ltd, Loeb Classical Library, London 1966-1988.

Plotin, Schriften, übersetzt von R. Harder, Neubearbeitung mit griechischem Lesetext und Anmerkungen forgeführt von Rudolf Beutler und Willy Theiler, (12 vols) Hamburg 1956-1971.

Πλωτίνου, Εννεάς Πρώτη, Αρχαίο Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια, Παύλος Καλλιγάς, Ακαδημία Αθηνών, Βιβλιοθήκη Α. Μανούση, Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων, Αθήναι 1994 - Εννεάς Δευτέρα, Αθήνα 1997 - Εννεάς Τρίτη, Αθήναι 2004 - Εννεάς Τέταρτη, Αθήναι 2009 - Εννεάς Πέμπτη, Αθήναι 2013. 

Plotino, Enneadi. Testo greco a fronte. G. Reale (a cura di), R. Radice (Traduttore), I Meridiani. Classici dello spirito, Mondadori, Milano 2002.