22 Μαρτίου 2016

Η ενότητα της ελληνικής παιδείας προς χάριν ενός απώτατου σκοπού

JulianusII-antioch(360-363)-CNG.jpg
Πορτραίτο του Ιουλιανού σε χάλκινο νόμισμα
από την Αντιόχεια, 360-363.


«Από τη μελέτη των γραφών μας ο καθένας θα γινόταν καλύτερος ακόμα κι αν εστερείτο παντελώς φυσικής ικανότητας. Ένας άνθρωπος όμως προικισμένος από τη φύση, που επιπλέον θα τύχει της ημετέρας παιδείας, δεν είναι τίποτε λιγότερο για την ανθρωπότητα από δώρο των θεών, είτε γιατί θ' ανάψει το φως της επιστήμης είτε γιατί θα ιδρύσει κάποιο πολιτικό σύστημα, είτε γιατί θα τρέψει σε φυγή στρατιές πολεμίων είτε γιατί, εξερευνώντας γη και θάλασσα, θ' αποδείξει μ' αυτόν τον τρόπο την ηρωική του φύση».

Ιουλιανός, Κατά Γαλιλαίων 229de.  

21 Μαρτίου 2016

Τα μόνα ασφαλή αγαθά της ζωής


«Ο Θεμίστιος ήξερε, εξίσου καλά με τους σύγχρονούς του ασκητές της ερήμου, πως τα μόνα αγαθά που κατέχει κανείς με ασφάλεια σ' αυτή τη ζωή ανήκουν στον πνευματικό και -ακόμη περισσότερο- στον μεταφυσικό χώρο».


Πολύμνια Αθανασιάδη, Ιουλιανός. Μια Βιογραφία, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2005, 146.

7 Μαρτίου 2016

New edition of the Refutation of All HeresiesOne of the most important ancient Christian sources regarding not only Gnosticism, but Elchasai and the Elchasaites, Orphism, Pythagoreanism, and much, much more is the anonymous Refutation of All Heresies. Scholars familiar with the work know the commonly used Greek text (of Marcovich) to be deficient due to the editor's zeal for emendation; meanwhile, the English translation in the Anti-Nicene Fathers series (accessible onlinehere) is not only completely unreliable, but uses a different numbering scheme than we find in Marcovich. A totally revised critical edition of the Greek and English alike has been a desideratum for a long time, and M. David Litwa (U. Virginia) has delivered the goods in this wonderful new edition published by the Society of Biblical Literature. More information is available here.