13 Φεβρουαρίου 2012

Crucifixion (Corpus Hypercubus)1954, by Salvador Dali
Metropolitan Museum of Art New York

Metaphysical, transcendent cubism, the unobservable nature of a four-dimensional hyperspace, allusion to the true nature of Christ. Maybe it is an answer to the the aristotelic-platonic problem of matter within the newly founded Christian Church in the first Christian centuries, given by surrealism and modern physics. 

8 Φεβρουαρίου 2012

Ο Emile Brehier ως ερμηνευτής της φιλοσοφίας του ΠλωτίνουÉmile Bréhier (1876-1952)


Μπορείτε να διαβάσετε ένα νέο άρθρο με τίτλο "Δύο ερμηνευτικές προσεγγίσεις του Émile Bréhier στο έργο του Πλωτίνου", στο περιοδικό ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 2012, της ιστοσελίδας Ελληνική Φιλοσοφική Βιβλιογραφία που καταρτίζει ο Γιάννης Τζαβάρας.