27 Μαΐου 2013

Χαλδαίοι και ΝεοπλατωνισμόςΠερίληψη του άρθρου «Χαλδαϊκή και Νεοπλατωνική Θεολογία»


Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι σημασίες που ο όρος «Χαλδαίοι» είχε στην Αρχαιότητα και στον πρώιμο Μεσαίωνα, αλλά κυρίως δίνεται έμφαση στη θέση που οι Χαλδαϊκοί Χρησμοί είχαν στο κίνημα του Νεοπλατωνισμού. Η διαστρωμάτωση του όντος σύμφωνα προς τη θεολογία των Χαλδαϊκών Χρησμών υποδηλώνει την αναδιαμόρφωση των Χαλδαϊκών δογμάτων από τους Νεοπλατωνικούς. Ο πυρήνας της εργασίας αφορά στην κατάδειξη της ομοιότητας της ονομασίας «εν»: που οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι χρησιμοποιούσαν ως πρώτο συνθετικό σε πολλές από τις κύριες θεότητές τους, με το Ἒν την πρώτη θεολογική αρχή στο σύστημα του Νεοπλατωνισμού. Ακόμη, συγκρίνεται η Χαλδαϊκή Θεολογία προς τις Νεοπλατωνικές θέσεις περί Μυστικισμού και θρησκευτικότητας. Τελικά, όπως είναι ευρέως γνωστό, ο ύστερος Νεοπλατωνισμός θα οδηγηθεί στη δημιουργία ενός νέου τρόπου σκέψης και μίας νέας πρακτικής ως απηχήσεις της αρχαίας παράδοσης.

Λέξεις κλειδιά: Χαλδαίοι, Χρησμοί, Νεοπλατωνισμός, Πλωτίνος, Αρχαίες Θρησκείες

Βλ. Journal of Hellenic Religion6  (2012-2013) 55-76.

Πρβλ. THEOLOGY OF THE CHALDEANS AND PLOTINUS

The article is now available from ResearchGate, see here.

Updated on 20.10.2016.


4 Μαΐου 2013

ΟΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ

Για δες, λοιπόν, το ύψος και

το εύρος της Αιώνιας Αξίας,

που έχει δημιουργήσει τόσα

πολλά κάτοπτρα για την ίδια,

στα οποία αντανακλάται,

ενώ παραμένει Μοναδική,

μέσα στον εαυτό της,

όπως ήταν εξαρχής.


Δάντης Αλιγκέρι, Paradiso, Canto XXIX, 142-145Πρβλ.: 

ΠλωτίνοςΕννεάδες Ι.1.8.16-18:

 «καὶ ζῷα ποιοῦσα οὐκ ἐξ αὐτῆς καὶ σώματος,

ἀλλὰ μένουσα μὲν αὐτή, 

εἴδωλα δὲ αὐτῆς διδοῦσα,

ὥσπερ πρόσωπον ἐν πολλοῖς κατόπτροις»