ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΩΤΙΝΟ (20ος-21ος αιώνας)


Σε αυτή τη βιβλιογραφία περιλαμβάνονται βιβλία και μελέτες που αφορούν άμεσα τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Πλωτίνο. Προϋπόθεση για την καταλογογράφηση αποτελεί να είναι γραμμένα στα ελληνικά, είτε από Έλληνες είτε ξένα έργα σε μετάφραση, που εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Στο πρώτο μέρος παρατίθενται οι υπάρχουσες εκδόσεις και μεταφράσεις των Εννεάδων, του έργου του, που μας διασώθηκε ολόκληρο· στο δεύτερο, παρουσιάζονται βιβλία αφιερωμένα εξ ολοκλήρου στον Πλωτίνο, ή κάποια που αναφέρονται σε αυτόν περισσότερο ή λιγότερο διεξοδικά· στο τρίτο συλλέγονται άρθρα και μελέτες αποκλειστικά για τον αρχαίο φιλόσοφο. Για τυχόν συμπληρώσεις ή υποδείξεις στο e-mailkvigklas@gmail.com  

   
Εκδόσεις και μεταφράσεις των Εννεάδων


Πλωτίνου Εννεάδες Ι-ΙΙ Αρχαίον Κείμενον, Εισαγωγή - Μετάφρασις - Σημειώσεις Α. Δαλέζιου, Εκδ. Πάπυρος, αριθ. 172, Εν Αθήναις 1952-53. 


Πλωτίνου, Εννεάς Πρώτη, Αρχαίο Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια Παύλος Καλλιγάς, Ακαδημία Αθηνών, Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 2, Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων, Αθήναι 1994.


Πλωτίνου, Εννεάς ΔευτέραΑρχαίο Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια Παύλος Καλλιγάς, Ακαδημία Αθηνών, Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 4, Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων, Αθήναι 1997.


Πλωτίνου, Εννεάς ΤρίτηΑρχαίο Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια Παύλος Καλλιγάς, Ακαδημία Αθηνών, Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 5, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Αθήναι 2004.


Πλωτίνου, Εννεάς ΤετάρτηΑρχαίο Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια Παύλος Καλλιγάς, Ακαδημία Αθηνών, Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 10, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Αθήναι 2009.


Πλωτίνου, Εννεάς ΠέμπτηΑρχαίο Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια Παύλος Καλλιγάς, Ακαδημία Αθηνών, Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 15, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Αθήναι 2013.

Πλωτίνου, Εννεάς Έκτη. Ημίτομοι Α' & Β'. Αρχαίο Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια Παύλος Καλλιγάς, Ακαδημία Αθηνών, Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 14, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Αθήναι 2018.


Παύλος Καλλιγάς, Πλωτίνου: Εννεάδες. Συμπληρωματικός τόμος, Ακαδημία Αθηνών, Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 14, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Αθήναι 2019.


Πλωτίνος, Εννεάδων Βιβλία 30-33 (Το "Μεγάλο Βιβλίο"), Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Γιάννη Τζαβάρα, Εκδ. Δωδώνη, Αθήνα - Γιάννινα 1995.


Πλωτίνου, «Περ αἰῶνος κα χρόνου», Μετάφραση Στέλιος Ράμφος, Ερουρέμ, τεύχ. 4, Μάρτιος, 1996, 8-71.


Η αιωνιότητα και ο χρόνος, Πλωτίνου, ΙΙΙ 7 (45), Μτφρ.-σχ. Στέλιος Ράμφος, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2019.


Πλωτίνος, Περ Αἰῶνος κα Χρόνου. Μετάφραση και Σχόλια. Ενν. ΙΙΙ. 7, Γιάννης Σταματέλλος, Εκδ. Γεωργιάδης, Αθήνα 1999.


Πλωτίνος, Εννεάδες, Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Φιλολογική Ομάδα «Κάκτου» (sic!), Αρχαία Ελληνική Γραμματεία «Οι Έλληνες» 471-476, Εκδ. Κάκτος, Αθήνα 2000-2001.


Βιβλία

Χ. Αλούπη, Η Αισθητική Θεωρία του Πλωτίνου, Θεσσαλονίκη 2008 (μεταπτ. διατρ.). 


Δ. Ζ. Ανδριόπουλος, Αρχαία Ελληνική Γνωσιοθεωρία. Συμβολή στη Διερεύνηση του προβλήματος αντίληψη και γνώση, Εκδ. Εστίας, Αθήνα 1991.


Τ. Αντωνίου, Ο Πλωτίνος θεάται το Ον. Φιλοσοφικό Δοκίμιο, Εκδ. Δωδώνη, Αθήνα 2000.


A. H. Armstrong, Πλωτίνος, Μτφρ. Νίκος Παπαδάκης – Μαρτίνα Κόφφα, Επιμέλεια Ελένη Κεκροπούλου, Εκδ. Ενάλιος, Αθήνα 2006.


J. P. Anton, Δέκα Δοκίμια, Μτφρ. Δ. Ζ. Ανδριόπουλος – Λ. Μπαρτζελιώτης, Φιλοσοφική, Ψυχολογική και Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη 1, Αθήνα 1968.Τ. Βαλαλά - Πετζοπούλου, Στα Ίχνη των Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2011. 


Δ. Κ. Βελισσαρόπουλος, Πλωτίνος. Βίος και Εννεάδων Περίπλους, Εκδ. Το Άστυ, Αθήνα 2000.


Γ. Μ. Βιζυηνός, Η φιλοσοφία του καλού παρά Πλωτίνω, Εκδ. Αρμός, Αθήνα 1995.


M. C. Beardsley, Ιστορία των αισθητικών θεωριών - Από την κλασική αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Μτφρ. Δημοσθένης Κούρτοβικ, Εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1989.


E. Bréhier, Η Φιλοσοφία του Πλωτίνου, επιμ.-μτφρ.-προλ. σημ.-επίμ. Κατελής Βίγκλας, εκδ. Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2023.


Ν. Δ. Γεωργοπούλου, Η Ηθική της Κάθαρσης του Πλωτίνου, Εκδ. Βιβλιογονία, Αθήνα 1991.


Ν. Γκόγκας, Ο Πλωτίνος περί της ενότητας και της ωραιότητας: το ανθρωπολογικό ερώτημα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2000 (μεταπτ. διατρ.).


Ε. Γκίζα, Η διαφοροποίηση του Αγαθού στη φιλοσοφία του Πλωτίνου, Ιωάννινα 2000 (διδ. διατρ.).


Π. Κ. Δαμάσκος, Ο έρως στο έργο του Πλωτίνου, Αθήνα 2003.


Μ. Φ. Δημητρακόπουλος, Στοιχείωση Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας, Εκδ. Ιδιωτική, Αθήνα 2003.


E. R. Dodds, Πλάτων και Πλωτίνος. Δύο μελέτες, Μτφρ. Σ. Ροζάνη, Εκδ. Έρασμος, Αθήνα 1977.


E. R. Dodds, Οι Έλληνες και το Παράλογο, Μτφρ. Γ. Γιατρωμανολάκης, Εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1978 (2η έκδ.).


E. R. Dodds, Εθνικοί και Χριστιανοί σε μία εποχή Αγωνίας. Από τον Μάρκο Αυρήλιο έως τον Μ. Κωνσταντίνο, Μτφρ. Κ. Αντύπας, Εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1995.


Τ. Ε. Ζέλκα, Ο αριθμός ως ορίζοντας του όντος. Έρευνες για την έννοια του Ενός στον Πλωτίνο, Θεσσαλονίκη 2010 (Διπλωματική εργασία).


Π. Ζινδριλή, Τα όρια της διαλεκτικής στη φιλοσοφία του Πλωτίνου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2001 (Διπλωματική εργασία).


Ι. Θεοδωρακόπουλος, Αι Θεμελιώδεις έννοιαι της Φιλοσοφίας του Πλωτίνου, Αθήνα 1928.


Ι. Θεοδωρακόπουλος, Πλάτων-Πλωτίνος- Ωριγένης, Αθήναι 1959.


P. Hadot, Πλωτίνος ή Η Απλότητα του Βλέμματος, Προοίμιον Michel Cacouros, Μτφρ. Ευδοξία Δελλή, Εκδ. Αρμός, Αθήνα 2007.


Π. Καϊμάκης, Φιλοσοφία και μουσική: η μουσική στους Πυθαγόρειους, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τον Πλωτίνο, Εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2005.


Π. Καλλιγάς, Ηθική και Κοσμολογία στη Φιλοσοφία του Πλωτίνου: Ερμηνευτικό Υπόμνημα στις δύο πρώτες Εννεάδες, Αθήνα 1998 (διδ. διατρ.).


Α. Ι. Καπελέρη, Μελέτες πλατωνικής και νεοπλατωνικής φιλοσοφίας, εκδ. Έννοια, Αθήνα 2019.


Α. Κελεσσίδου-Γαλανού, Σπουδές Ψυχής. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφική Ψυχολογία, Εκδ. Ιδεοθέατρον, Αθήνα 1999.


Α. Κελεσσίδου-Γαλανού, Στα μονοπάτια της μυστικής φιλοσοφίας του Πλωτίνου, εκδ. Δρόμων, Αθήνα 2022.


Π. Κεχιαγόγλου, Ο Μύθος της Κίρκης στον Βοήθιο και στους Νεοπλατωνικούς φιλοσόφους Πλωτίνο, Πορφύριο και Πρόκλο, Θεσσαλονίκη 2009 (μεταπτ. διατρ.).Λ. Κουλουμπαρίτσης, Ιστορία της Αρχαίας και Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας, Τομ. Α', Εκδ. Εξάντας, Αθήνα 2008.


 
Δ. Ν. Κούτρα, Η έννοια του φωτός εις την Αισθητικήν του Πλωτίνου, Εν Αθήναις 1968 (διδ. διατρ.).Δ. Ι. Κρικώνης, Η Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία. Τομ. Α', Εκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 2005.


Γ. Κυριακού, Η έννοια των υποστάσεων στον Πλωτίνο. Σε σύγκριση με την περί προσώπου θεολογία του αγίου Γρηγορίου Νύσσης, εκδ. Μπαρτζουλιάνος, Αθήνα 2022. 


Π. Κωνσταντινίδου, Το Κάλλος και οι Οπτικές Τέχνες στις Εννεάδες του Πλωτίνου, Θεσσαλονίκη 2011 (μεταπτ. διατρ.).


Γ. Φ. Κωσταρά, Πλωτίνου Όψεις, Αθήνα 1995. 


Ι. Λεβεντόπουλος, Αλήθεια και μορφωτικό αγαθό κατά τον Πλωτίνο: μία φιλοσοφική προσέγγιση στην ανεπάρκεια της σύγχρονης ηθικής αγωγής - μία απόπειρα απάντησης στο ελυτικό πρόβλημα τι θα μπορούσε να ήταν ένας σύγχρονος Πλωτίνος, Ε
θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Φιλοσοφίας, Αθήνα 1998 (διδ. διατρ.).

Γ. Λέκκας, Πλωτίνος, προς μία οντολογία του τρόπου, Επιστημονική Επιμέλεια Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου, Σειρά «Αρχαία Ελληνική Γραμματεία – Μελέτες», Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2009.


Κ. Λογοθέτης, Η ψυχολογία του Πλωτίνου, Αθήναι 1922.


Μ. Κ. Μαντζανάς, Ο έμφρων βίος και η Ευδαιμονία στον Πλωτίνο, Αθήνα 2004 (διδ. διατρ.). [επαν. Έννοια, Αθήνα 2017].

 
Α. Μάνος, Η οντολογία του Πάθους στο έργο του Πλωτίνου. Το πρόβλημα του κακού, Δημοσιεύματα της Ελληνικής Εταιρείας Φιλοσοφικών Μελετών, Σειρά Έρευνες, Αρ. 6, Αθήνα 1990 (διδ. διατρ.).


Α. Μάνος, Η Αρχαία Φιλοσοφία ως Τέχνη Ζωής. Τα Μέτρα του Καιρού, Εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2013.


Μ. Μεσσάρη, Οι επιδράσεις του Πλωτίνου στους χριστιανούς πατέρες, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Αθήνα 2017 (διδ. διατ.).


Ε. Μουτσόπουλος, Ο Πλωτίνος και το Φανταστικόν, Εκδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1982 (2η έκδ.).


Δ. Μ. Μπαλιάτσας, Όψεις της ηθικής στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Η ευδαιμονία κατά τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τον Πλωτίνο, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2020. 


Β. Ι. Μπάρτζου, Η ενότητα των υποστάσεων: η οντολογική προϋπόθεση της ανθρωπολογικής θεωρίας του Πλωτίνου, Θεσσαλονίκη 2011 (Διπλωματική εργασία).


Ε. Μυστακίδου, Νεοπλατωνικά Στοιχεία στο "Μεσνεβί" του Τζελαλετίν Ρουμί και η κοινωνία των ΜεβλεβήδωνΠάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Αθήνα 2002 (διδ. διατρ.).


P. Merlan, Η ελληνική φιλοσοφία από τον Πλάτωνα έως τον Πλωτίνο, Μτφρ. Σ. Παπαϊωάννου, Εκδ. Ενάλιος, Αθήνα 2006.Κ. Νιάρχος, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία. Τομ. Α', Μετά των Θεμελιωδών αυτής εννοιών, Εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 2009.

Π. Γ. Νταβαρίνος, Η πλωτινική προσπάθεια υπερβάσεως του πλατωνικού λόγου, Αθήνα 1995.


Π. Π. Παναγιώτου, Στοιχεία τινά της αρχής της εντροπίας και της εξελίξεως των ζωικών ειδών παρά Πλωτίνω, 1943.


Ι. Παπαχρήστος, Η νόηση και η διάνοια ως δύο διαφορετικοί δρόμοι σκέψης στον Πλωτίνο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μεθοδολογία, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, 570, Αθήνα 2007 (μεταπτ. διατρ.).


Π. Πατριαρχέας, Οντολογική αρχή και παράγοντας διαφοροποίησης κατά Πλωτίνον, Αθήναι 1956.
Π. Πατριαρχέας, Αρχαίοι και Νεώτεροι Φιλόσοφοι. Συμβολή εις την Ιστορία της Φιλοσοφίας, Αθήνα 1973.Θ. Ν. Πελεγρίνης, Μάγοι της φιλοσοφίας, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997 (4η έκδ.).


Θ. Ν. Πελεγρίνης, Νεοπλατωνισμός. Το Λυκόφως της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003.


Λ. Ε. Πλατυπόδης, Το δραματικό στοιχείο στην οντολογία του Πλωτίνου, Εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2015.


Σ. Ράμφος, Μεταφυσική του κάλλους. Αφήγηση της ελληνικής πτήσεως από τον Φαίδρο του Πλάτωνος και τις πραγματείες του Πλωτίνου περί του ωραίου, στο μυστικό ύψος της φιλοκαλίας των ιερών Νηπτικών. Εκδ. Αρμός, Αθήνα 2003. 


Ε. Ν. Ρούσσος, Ο Ηράκλειτος στις Εννεάδες του Πλωτίνου, Αθήνα 1968 (διδ. διατρ.).


S. Rappe, Μελετώντας τον Νεοπλατωνισμό. Η ουσία των πραγμάτων στα κείμενα των Πλωτίνου, Πρόκλου και Δαμάσκιου, Μτφρ. Νίκος Παπαδάκης-Μαρτίνα Κόφφα, Επιμέλεια Ελένη Κεκροπούλου, Εκδ. Ενάλιος, Αθήνα 2005.


Γ. Σταμπουλής, Η φιλοσοφία της φύσεως στον Πλωτίνο, Αθήνα 2000 (διδ. διατρ.).


W. Sahakian, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Τομ. Α', Από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, Εκδ. Αρμός, Αθήνα 2012.


W. T. Stace, Κριτική Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2012.


Δ. Δ. Στρανομίτη, Η έννοια της θεοδικίας στον Πλωτίνο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Φιλοσοφίας, Αθήνα 2012 (διδ. διατρ.).


Σ. Θ. Ταβουλάρης, Ιδεαλισμός και Μυστικισμός στο έργο του Hegel και του Jacobi (Hegel, Plotinus and Jacobi: Idealism and Two Varieties of Mysticism), Μτφρ. Ρένα Καρακατσάνη, Εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2010.

Π. Α. Τεμπρίδου, Φύση και λειτουργία των ποιητικών μορφών – Τα «δύο του κόσμου» του Οδυσσέα Ελύτη: μια φιλοσοφική θεώρηση, Θεσσαλονίκη 2010 (Διπλωματική εργασία).


Γ. Κ. Τερμεντζόγλου, Η διπλή εκδοχή του έρωτος στον Πλωτίνο, Θεσσαλονίκη 2015 (Μεταπτυχιακή Διατριβή).

 
Γ. Σ. Φουντουλάκης, Φύση και Σιωπή στον Πλωτίνο, Επτάλοφος, Αθήνα, χ.χ.


Σ. Φουρνάρος, Προσεγγίσεις της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Διασποράς, Εκδ. Π. Τραυλός, Αθήνα 2010.


Α. Χαριτάκης, Μεταφυσική και Ψυχολογία στον Πλωτίνο, Ρέθυμνο 2009 (μεταπτ. διατρ.).


R. T. Wallis, Νεοπλατωνισμός, Μτφρ. Γ. Σταματέλλος, Εκδ. Αρχέτυπο, Θεσσαλονίκη 2002.


C. Zintzen, Μυστικισμός και Μαγεία στη Νεοπλατωνική φιλοσοφία, Μτφρ. Ι. Γ. Καλογεράκος, Εκδ. Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2000.Άρθρα και μελέτες

Δ. Αθανασάκης, «Χρόνος και Ψυχή από τον Αριστοτέλη στον Πλωτίνο», Δευκαλίων 24/1, 2006, 31-37.


Χ. Αποστολόπουλος, «Πλωτίνος», Παιδαγωγική - Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια - Λεξικό, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1991.


Χ. Αποστολόπουλος, «Πλωτίνος: μία εισαγωγή στη θεωρία του»Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τομ. 9, τεύχ. 25, 1992, 3-12.


Κ. Βίγκλας, «Η ζωή ως παιχνίδι των θεών (Πλωτίνος, Ενν. ΙΙΙ.2.15)»Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τόμος 20, τευχ. 58, Ιανουάριος 2003, 5-15.


Κ. Βίγκλας, «Η  Κατά Λόγον Πνευματικότητα και η Πιθανότητα Κοινής Συμμετοχής στη Μυστική Εμπειρία του Πλωτίνου»Το Βήμα Των Κοινωνικών Επιστημών. Τριμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τόμος ΙΓ’, Τεύχος 51, Άνοιξη 2008, 207- 227.


Κ. Βίγκλας, «Σύγκριση βασικών κοσμοθεωρητικών αντιλήψεων του Πλωτίνου με τον μαγικο-θρησκευτικό νου»Ethnologhia on line. Επιστημονικό περιοδικό με επιστημονική επιτροπή της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας, 06/2010.


Κ. Βίγκλας,  «Ουτοπικές “πολιτείες” των πρώτων χριστιανικών αιώνων», Ιστορικά Θέματα, τεύχ. 102, Μάιος 2011, 64-81.


Κ. Βίγκλας, «Δύο ερμηνευτικές προσεγγίσεις του Émile Bréhier στο έργο του Πλωτίνου»Ελληνική Φιλοσοφική Βιβλιογραφία. Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2012, 1-7.


Κ. Βίγκλας, 
«Ο  Μυστικός Εμπειρισμός του Πλωτίνου, σε σχέση με το Ένα», Τρίτο Μάτι, Τεύχος 205, Νοέμβριος 2012, 62-64.


Κ. Βίγκλας, «Τα Σημειωματάρια του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Από το Νεοπλατωνισμό στη Φυσιοκρατία», PHILOTHEOS. International Journal for Philosophy and Theology, Vol. 13 (2013) 176-188.


Κ. Βίγκλας, «Η οντολογική αναβάθμιση της αισθητής ύλης σε νοητή από τον Πλωτίνο και οι μεταγενέστερες απηχήσεις της», Δευκαλίων. Περιοδική έκδοση για τη φιλοσοφική έρευνα και κριτική, Τόμος 30, Τεύχος 1-2, Δεκέμβριος 2013, 36-61.


Κ. Βίγκλας, «Χαλδαϊκή και Νεοπλατωνική Θεολογία», Journal of Hellenic Religion, vol. 6  (2012-2013) 55-76.


Κ. Βίγκλας, «Σύγκριση της Πρόνοιας του Πλωτίνου με το ινδουιστικό Ντάρμα»Ινδικά Online, Αθήνα 2014. 


Κ. Βίγκλας, «Η αναλογική σκέψη του Αθανάσιου Κίρχερ ως βάση σύνδεσης του ολισμού με τον νεοπλατωνισμό», Philosophia E-Journal of Philosophy and Culture – A Peer Reviewed Scientific Journal (ISSN: 1314-5606) – 8.8.2014.


Κ. Βίγκλας, «Αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Η κυριαρχία της πλατωνικής ερμηνείας», Ιστορικά Θέματα, τεύχ. 145, Δεκέμβριος 2014, 84-99.


Κ. Βίγκλας, «Νεοπλατωνισμός. Η ύστατη λάμψη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας», Ιστορικά Θέματα, τεύχ. 167, Οκτώβριος 2016, 10-23.


Κ. Βίγκλας, «Οι Λουζιάδες του Λουίς ντε Καμόες. Οι νεοπλατωνικές επιδράσεις στο εθνικό έπος των Πορτογάλων», Διαπολιτισμός. Ελληνικό ηλεκτρονικό περιοδικό για τη Λογοτεχνία (22.10.2016) 1-17. 


Κ. Βίγκλας, «Μυστικισμός και Εξουσία. Από τον Πλωτίνο στην Εποχή της Πληροφορίας», στο: Ιωάννης Τζαμτζής-Χρήστος Σταυράκος-Παναγιώτης Αντωνόπουλος (επιμ.), ΑΡΕΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΣΤΗΝ. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρα – Mélanges en l’honneur de Kalliopi A. Bourdara, 2 vol., εκδ. Σάκκουλα Α. Ε., Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Παρίσι 2021, 1381-1398.


V. V. Byčov, «Η θεωρία του Πλωτίνου για το ωραίο ως μία από τις πηγές της Βυζαντινής Αισθητικής», Χρονικά Αισθητικής – Annales d’ esthétique, 17-16, 1978-1979, 107-120.


Ε. Γκίζα, «Φύση και τέχνη στη φιλοσοφία του Πλωτίνου», Διά-ΛΟΓΟΣ 7 (2017), 70-105.


Γ. Κ. Γρατσιάτος, «Ο Πλωτίνος», Ημερολόγιον της Μεγάλης ΕλλάδοςΤόμ. 7, Αριθμ. 7, 1928, 201-229.


G. Calogero, «Πλωτίνεια Προβλήματα», Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών, (Τομ. Α’ 1929), 1, 3, 1929, 355-370.


Ι. Δημητρακόπουλος, «Οι πηγές του περιεχομένου και της χρήσης του όρου επίνοια στο Κατά Ευνομίου Ι του Βασιλείου Καισαρείας. Στωικοί και Πλωτίνος»Βυζαντινά 20, 1999, 742.


Ι. Δημητρακόπουλος, «Υστεροβυζαντινή κοσμολογία. Η κριτική του Γρηγορίου Παλαμά στην διδασκαλία των Πλωτίνου και Πρόκλου περί κοσμικής ψυχής», Φιλοσοφία 32, 2001, 175-191.


Heinrich Dörrie, "Philip Merlan: Από τον Πλατωνισμό στον Νεοπλατωνισμό", Δευκαλίων 9 (31) 1980, 305-319.  


K. Flasch, «Πλωτίνος και Αυγουστίνος Περί Χρόνου», Ερουρέμ 4, 1996, 73-100.


Α. Θεοδώρου, «Η περί καθάρσεως της ψυχής διδασκαλία του Πλωτίνου και αι σχέσεις αυτής προς την θεολογίαν του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού», Κοινωνία, 1, 1976, 8-28.


H. Jonas, «Πλωτίνου Περί Αιωνιότητος και Χρόνου (Ενν. ΙΙΙ.7)», Μετφρ. Ε. Α. Βαρέλλα, Ερουρέμ, τεύχ. 4, 1996, 45-71.


Κ. Ιωαννίδης, 
«Πλωτίνος ή Η αναζήτηση του Ενός»Ιερά Μονή Κύκκου και Τηλλυρίας - Ενατενίσεις, Τεύχ. 9, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2009, 32-33.


Κ. Ιωαννίδης, 
«Πλωτινική Ανθρωπολογία», Ιερά Μονή Κύκκου και Τηλλυρίας - Ενατενίσεις, Τεύχ. 10, Ιανουάριος - Απρίλιος 2010, 92-93.


Κ. Ιωαννίδης, 
«Η Κάθαρση, ο Νους, η Ψυχή και το Εν κατά τον Πλωτίνο», Ιερά Μονή Κύκκου και Τηλλυρίας - Ενατενίσεις, Τεύχ. 11, Μάιος - Αύγουστος 2010, 59-62.


Π. Καϊμάκης, «Ο Πλωτίνος και η μουσική», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τομ. 11, τεύχ. 39, 1994, 212-224.


Π. Καϊμάκης, «Ο Πλωτίνος και η Βυζαντινή αισθητική», Φιλοσοφία και Ορθοδοξία (Πρακτικά Συνεδρίου), Σάμος/Πάτμος 1994, 86-95.


Π. Καλλιγάς - Σ. Ράγκος, «Πλωτίνος, ο ιδρυτής του Νεοπλατωνισμού», στο Σ. Βιρβιδάκης κ.α. Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη από την Αρχαιότητα έως τον 20ον αι., Τομ. Α', ΕΑΠ, Πάτρα 2000, 273-283.


Π. Καλλιγάς, «Τα είδη των ατόμων στον Πλωτίνο: μία επανεξέταση», Φιλοσοφίας Ανάλεκτα, τομ. 1ος, τεύχ. 1ο – 2ο, 2001, 34-52.Α. Καπρούλιας, «Η παιδεία ως παίγνιον και ως σπουδή: Μία απόπειρα εννοιολόγησης της έννοιας της ‘παιδείας’ στο έργο του Πλωτίνου», Φιλοσοφία και Παιδεία 64, 2013, 7-11.


Α. Καπρούλιας, «Ο ‘Λόγος’ ως κοσμολογική αρχή της ‘διαμεσολάβησης’ στον Πλωτίνο και ως κτισιολογική προοπτική της ‘διαμόρφωσης’ στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή». Φιλοσοφείν: επιστήμη, εύνοια, παρρησία 13, 2016, 99-112.


Γ. Σ. Καραγιάννης, «Γλώσσα και πραγματικότητα στη φιλοσοφία του Πλωτίνου», Πρακτικά Β’ Διεθνούς Συμποσίου Φιλοσοφίας, Γλώσσα και Πραγματικότητα στην ελληνική φιλοσοφία, Αθήνα/Athens 1985, 308-312.


Γ. Σ. Καραγιάννης, «Η έννοια της ανάγκης στη φιλοσοφία του Πλωτίνου», Επετηρίς του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 12, Λευκωσία 1992, 777-788.


Α. Κελεσσίδου-Γαλανού, «Προβληματική της έννοιας του Ενός εν τη αρχαία ελληνική φιλοσοφία (Ως αναγωγή εις την περί Απολύτου Ενός Πλατωνικήν και Πλωτινικής διδασκαλία)», Επετηρίς Ερεύνης Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τομ. Κ’, 1969-70, 212-224.


Α. Κελεσσίδου-Γαλανού, «Οι αιτιολογικές προϋποθέσεις της κοσμολογίας του Πλωτίνου. Οι έννοιες της συνέχειας και της αξίας», Παρνασσός 18, 1976, 266-275.


Α. Κελεσσίδου - Γαλανού, 
«Θέματα Πλωτινικής Φιλοσοφίας. Αφθαρσία του κόσμου και ανάσταση χωρίς το σώμα», Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, ΧVIII, 1991, 437-442.


Α. Κελεσσίδου-Γαλανού, «Η έννοια της ελπίδας στις Εννεάδες του Πλωτίνου», Η έννοια της ελπίδας στον Νεοπλατωνικό στοχασμό. Πρόλογος Ε. Μουτσόπουλος. Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, Αθήνα 1998, 9-21.


Δ. Ν. Κούτρας, «Πλωτίνος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τομ. Δ’, Πυρσός, Αθήναι χ.χ., 528-529. 


Β. Κωστόπουλος, «Πλωτίνου, Εννεάδα ΙΙΙ, 7: Περί αιώνος και χρόνου. Ο χρόνος ως ενέργεια της ζωής». Θρησκειολογία – Ιερά/Βέβηλα 6-7, 2005, 59-66.Γ. Λέκκας, «Οι μεταφυσικές κατηγορίες του Πλωτινικού Ενός: (Ενν. VI, 8 [39])», Παρνασσός, 44, 2002, 349-358.


Γ. Λέκκας, «Πλωτίνος. Προς μία οντολογία της ομοιότητας (Εν και Νους)», στο Σύγχρονα Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά Θέματα, Χαριστήριος Τόμος στον Ομότιμο καθηγητή Ιωάννη Σ. Μαρκαντώνη, Gutenberg, Αθήνα 2007.


Γ. Λέκκας, «Το φιλοσοφικό δίπολο αίτιο-αιτιατό κατά τον Πλωτίνο, Ευνόμιο και τον Γρηγόριο Νύσσης»Θεολογία 75/2, 2004, 611-621.


Β. Μακρυπούλιας, «Η έννοια και η σημασία του χρόνου στον Πλωτίνο και στους Εκκλησιαστικούς Πατέρες», Επτάκυκλος 2, (Φεβρουάριος 1996), 11-13.


Α. Μάνου, «Η τέχνη και το ωραίον ως δυνάμεις αναγωγής της ψυχής στο Αγαθόν κατά τον Πλωτίνον», Οι Αξίες. Παράδοση και δημιουργία, Δημοσιεύματα της Ελληνικής Εταιρείας Φιλοσοφικών Μελετών, Σειρά «Μαρτυρίες», Αρ. 1, Αθήνα 1991, 167-170.


Δ. Μαντά-Στάϊκου, «Το αισθητόν καλό εις τον Πλωτίνον. Κριτική ανάλυση του «Περί του καλού» κειμένου (Ενν. Ι.6)», Παρνασσός, 15, 4, 1973, 534-555.


Π. Α. Μιχελής, «Νεοπλατωνική φιλοσοφία και Βυζαντινή αισθητική», Αισθητικά Θεωρήματα ΙΙ, Αθήναι 1979, 189-224.


Ε. Μουτσόπουλος, «Το πρόβλημα του φανταστικού παρά Πλωτίνω», Επετηρίς Ερεύνης Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, τομ. ΙΘ’, 1968-1969, 94-174.


Ε. Μουτσόπουλος, «Η μουσική μέθεξις παρά Πλωτίνω», 
Φιλοσοφικοί Προβληματισμοί, τομ. 2, Αθήναι 1978, 183-192.


Ε. Μουτσόπουλος, «Μία δυναμική δομοκρατία: Η περί φανταστικού θεωρία του Πλωτίνου», Φιλοσοφικοί Προβληματισμοί, τομ. 2, Αθήνα 1978, 172-183.


Ε. Μουτσόπουλος, «Οντολογία και Τέχνη παρά Πλωτίνω», Φιλοσοφικοί Προβληματισμοί, τομ. 2, Αθήναι 1978, 169-171.


Γ. Μπρώνη, «Αι πληγαί» της ψυχής στους Νεοπλατωνικούς και Στωικούς φιλοσόφους», Ελληνική Φιλοσοφικής Επιθεώρηση, τομ. 23, τευχ. 69, 2006, 254-262.


Θ. Σ. Νικολάου, «Η κριτική του Πλωτίνου επί των περί Ηθικής αντιλήψεων του Γνωστικισμού», Επιστημονική Παρουσία Εστίας Θεολόγων Χάλκης, 1, 1987, 417-426.


Φ. Νικολόπουλος, «Η διαλεκτική εξελικτική τριάδα κατά την νεοπλατωνική διανόηση», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τομ. 5, τεύχ. 15, 1988, 267-274.


Π. Νταβαρίνος, «Λόγος και βίωμα στον Πλωτίνο», 
Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τόμ. 18, τεύχ. 54, 2001, 264-270.


Ε. Περδικούρη, «Ο Τίμαιος στις Εννεάδες του Πλωτίνου», Δευκαλίων, 15, 2, 1997, 344-351.


Ε. Περδικούρη, «Έννοιες Ελληνικής Φιλοσοφίας στον Καρτέσιο: ο «νους των αρχών» του Αριστοτέλη και το «αίτιον εαυτού» του Πλωτίνου», Πολιτικές του Ορθολογισμού, Εξάντας, Αθήνα 1999, 121-140.


Ε. Περδικούρη, «Ύλη, λόγος και χρόνος: Η χρονική δομή του αισθητού κόσμου στον Πλωτίνο»Νεύσις. Εξαμηνιαίο περιοδικό Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, τεύχος 18, 2009, 111-131.


Λ. Ε. Πλατυπόδης, «Το κατά Πλωτίνον "Μέγιστον Μάθημα"»Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12 Οκτωβρίου 2014.


Ε. Σ. Πονηρός, «Πλατωνικές, πλωτινικές και χριστιανικές απόψεις περί ψυχής και σώματος. Ερμηνευτική μελέτη». Θρησκειολογία – Ιερά/Βέβηλα 5, 2004, 79-99.


Σ. Ράγκος, «Ο λόγος ως διαμεσολαβητική αρχή πνευματικής αναγωγής στον Πλωτίνο», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τομ. 13, τεύχ. 38, 1996, 169-187.


Ε. Ν. Ρούσσος, «Πλωτίνος. Η ζωή και η δράση του», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τομ. 6, 1976, 450-455.


Ε. Ν. Ρούσσος, «Πλωτίνος», Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Τομ. 8, 1988, 313-315.


Κ. Σπαντίδου, «Ο αξιολογικός φωτισμός του θανάτου στην πλωτινική φιλοσοφία», Φιλοσοφία 19-20, 1989-90, 370-6. 


Χ. Τερέζης, «Η σχέση του «αυτοζώου» με τον αριθμό στον Πλωτίνο και στον Πρόκλο»Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τομ. 6, τεύχ. 17, 1989, 157-166.


Χ. Τερέζης, «Πτυχές της συνάφειας του μεταφυσικού με τον φυσικό κόσμο στο έργο του Πλωτίνου»Δωδώνη, τομ. ΚΔ’, Μέρος Τρίτο, Ιωάννινα 1995, 17-33.


Χ. Τερέζης, «Η έννοια του λόγου στον Πλωτίνο», Η φιλοσοφία του Λόγου, Κ. Βουδούρης (εκδ.), Αθήνα 1996, 162-178.


Χ. Τερέζης, «Η έννοια της ύλης στον Γρηγόριο Νύσσης και στον Πλωτίνο», Γρηγόριος Παλαμάς, τεύχ. 769, Θεσσαλονίκη 1997, 523-558.


Π. Φαραντάκης, «Τα όρια της ελευθερίας της ψυχής κατά Πλωτίνον»Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τόμ. 7, τεύχ. 21, 1990, 273-279.


Μ. Χατζή, «Η  Αισθητική του Πλωτίνου στην "Περί Καλού" πραγματεία (1.6)», Φιλολογική, τεύχ. 86, 2004, 58-66.