2 Σεπτεμβρίου 2015

Η αιώνια δίψα


Η αιώνια δίψα που
δημιουργήθηκε μαζί μας για 
το θεϊκό βασίλειο, μας φέρει
προς τα άνω, τόσο γρήγορα όσο περιστρέφεται ο ορατός ουρανός. Δάντης Αλιγκέρι, Paradiso, Canto II.19. Πρβλ. «Πάντα γὰρ ὀρέγεται ἐκείνου καὶ ἐφίενται αὐτοῦ φύσεως ἀνάγκῃ…», Ἐννεάδες V.5.12.8 και «τὰς δὴ καθέκαστα ψυχὰς ὀρέξει μὲν νοερᾷ χρωμένας ἐν τῇ ἐξ οὗ ἐγένετο προς αὐτὸ ἐπιστραφῇ…», Ἐννεάδες VI.8.4.1-3.