1 Νοεμβρίου 2015

BSB Shelfmark Cod.graec. 449
Ο αρχιεπίσκοπος του Έστεργκομ (Esztergom) Ματθίας Κορβίνους (Matthias Corvinus) της Ουγγαρίας (1443-1490), υπό την επίδραση του ιταλικού ουμανισμού και του καθοδηγητή του και συλλέκτη βιβλίων Γιάνος Βιτέζ (János Vitéz), ανέπτυξε ένα πάθος για τα βιβλία και τη μάθηση. Όταν εκλέχτηκε βασιλιάς της Ουγγαρίας το 1458 σε ηλικία 14 ετών, ο Κορβίνους κέρδισε μεγάλη αναγνώριση για τις μάχες του εναντίον των Οθωμανών Τούρκων και την αγάπη του για τα γράμματα. Έτσι δημιούργησε τη Bibliotheca Corviniana, μια από τις καλύτερες βιβλιοθήκες της Ευρώπης εκείνη την εποχή. Μετά τον θάνατό του, και ιδιαίτερα μετά την κατάκτηση της Βούδας από τους Τούρκους το 1541, η βιβλιοθήκη διασκορπίστηκε και μεγάλο μέρος της συλλογής καταστράφηκε, ενώ οι διάφοροι τόμοι της βρέθηκαν διάσπαρτοι σε όλη την Ευρώπη. 
       Ο κώδικας με τις Εννεάδες του Πλωτίνου, ένα από τα οκτώ χειρόγραφα που βρίσκονταν αρχικά στη Bibliotheca Corviniana σήμερα φυλάσσεται στην Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας. Ο κώδικας αντιγράφτηκε από δύο διαφορετικούς γραφείς, οι οποίοι είναι επαρκώς γνωστοί στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Ο κώδικας πιθανότατα αγοράστηκε από τον Κορβίνους αμέσως μετά από τη δημιουργία του. Η Συλλογή της Bibliotheca Corviniana καταγράφηκε ως παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας από την UNESCO το 2005. Έχει κανείς την πολυτέλεια να ξεφυλλίσει το ψηφιακό αντίγραφο του χειρογράφου των Εννεάδων από εδώ.

Πηγή: World Digital Library.
Μτφρ. Κατελής Βίγκλας

24 Οκτωβρίου 2015

Free Book – Gemistos Plethon, The Byzantine and Latin Renaissance

Jozef Matula and Paul Richard Blum have published the proceedings of the conference “Georgios Gemistos Plethon: The Byzantine and the Latin Renaissance" (Center for Renaissance Texts at the Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 10-12 May 2013). The volume is available online, here.
(Via AncientEsotericism.org :: Network for the Study of Esotericism in Antiquity)

2 Σεπτεμβρίου 2015

Η αιώνια δίψα


Η αιώνια δίψα που
δημιουργήθηκε μαζί μας για 
το θεϊκό βασίλειο, μας φέρει
προς τα άνω, τόσο γρήγορα όσο περιστρέφεται ο ορατός ουρανός. Δάντης Αλιγκέρι, Paradiso, Canto II.19. Πρβλ. «Πάντα γὰρ ὀρέγεται ἐκείνου καὶ ἐφίενται αὐτοῦ φύσεως ἀνάγκῃ…», Ἐννεάδες V.5.12.8 και «τὰς δὴ καθέκαστα ψυχὰς ὀρέξει μὲν νοερᾷ χρωμένας ἐν τῇ ἐξ οὗ ἐγένετο προς αὐτὸ ἐπιστραφῇ…», Ἐννεάδες VI.8.4.1-3. 

16 Φεβρουαρίου 2015

The Routledge Handbook of NeoplatonismThe Routledge Handbook of Neoplatonism, edited by Svetla Slaveva-Griffin and Pauliina Remes, is now available from here.

And here's the Table of Contents:

General Introduction: Neoplatonism today Pauliina Remes & Svetla Slaveva-Griffin Part 1: (Re)sources, instruction and interaction Introduction 1. Platonist Curricula and their Influence Harold Tarrant 2. The Alexandrian Classrooms Excavated and Sixth-Century Philosophy Teaching Richard Sorabji 3. Middle Platonism and its Relation to Stoicism and the Peripatetic Tradition Gretchen Reydams-Schils and Franco Ferrari 4. Plotinus and the Gnostics John Turner 5. Plotinus and the Orient Vishwa Adluri Part 2: Methods and Styles of Exegesis Introduction 6. Aristotelian Commentary Tradition Han Baltussen 7. The Non-Commentary Tradition Andrew Smith 8. Plotinus' Style and Argument Luc Brisson 9. Proclus' Geometrical Method Marije Martijn Part 3: Metaphysics and Metaphysical Perspectives Introduction 10. Metaphysics: The Origin of Becoming and the Resolution of Ignorance Sara Ahbel-Rappe 11. The Metaphysics of the One Jens Halfwassen 12. Number in the Metaphysical Landscape Svetla Slaveva-Griffin 13. Substance Riccardo Chiaradonna 14. Matter and Evil in the Neoplatonic Tradition Jean-Marc Narbonne Part 4: Language, Knowledge, Soul, and Self Introduction 15. The Neoplatonists on Language and Philosophy Robbert van den Berg 16. Neoplatonic Epistemology Lloyd Gerson 17. Iamblichus on Soul John Finamore 18. From Alexander of Aphrodisias to Plotinus Frederic Schroeder 19. Metaphysics of Soul and Self in Plotinus Gwenaëlle Aubry 20. Perceptual Awareness in the Ancient Commentators Peter Lautner Part 5: Nature: Physics, Medicine and Biology Introduction 21. Physics and Metaphysics Alessandro Linguiti 22. Neoplatonism and Medicine James Wilberding 23. Humans, Other Animals, Plants and the Question of the Good Kevin Corrigan Part 6: Ethics, Political Theory and Aesthetics Introduction 24. Plotinus on Metaphysics and Morality Suzanne Stern-Gillet 25. Plotinus on Founding Freedom in Ennead VI.8[39] Bernard Collette-Dučić 26. Freedom, Providence and Fate Peter Adamson 27. Action, Reasoning and the Highest Good Pauliina Remes 28. Political Theory Dominic O'Meara 29. Plotinus' Aesthetics Panayiota Vassilopoulou Part 7: Legacy Introduction 30. Neoplatonism and Christianity Dermot Moran 31. Neoplatonism and Christianity in Late Antiquity Dimitar Y. Dimitrov 32. Islamic and Jewish Neoplatonisms Sarah Pessin. Index."

6 Φεβρουαρίου 2015

English tr. of Kalligas’ Commentary on Plotinus
The first volume of an English translation of the commentaries of Paul Kalligas on Plotinus' Enneads has appeared, published by Princeton UP. Kalligas has been a respected voice in Plotinus Studies for years, but his Hellenophone commentaries remain relatively unknown to scholars that does not read modern Greek. This book, which addresses Enneads I-III (and Porphyry's Life of Plotinus) promises to be a must-have for readers of Plotinus, offering insight both on the substance of his philosophy as well as his Greek text in our modern editions.


Cf. Book's contents in JSTOR and preview in Google Books

REVIEWS

Dominic O'Meara, "The Enneads of Plotinus: A Commentary, Volume 1", Notre Dame Philosophical Reviews. An Electronic Journal, 2015.02.10.


Sara Magrin, "Paul Kalligas, The 'Enneads' of Plotinus: A Commentary, Volume 1. Translated by Elizabeth Key Fowden and Nicolas Pilavachi. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2014. Pp. xx, 706. ISBN 9780691154213. $85.00", Bryn Mawr Classical Review, 2015.04.26. 

Lloyd P. Gerson, "The Enneads of Plotinus. A Commentary by Paul Kalligas", Journal of the History of Philosophy 53 (2) 2015, 327-328.


Cristina D’Ancona, "Paul Kalligas, The “Enneads” of Plotinus: A Commentary, vol. 1, trans. Elizabeth K. Fowden and Nicolas Pilavachi. Princeton: Princeton University Press, 2014. Pp. xx, 706. $85. ISBN: 978-0-691-15421-3", Speculum90 (2) April 2015, 552-554.


Gary Gabor, A COMMENTARY ON PLOTINUS. P. Kalligas The Enneads of Plotinus. A Commentary, Volume 1. Translated by Elizabeth Key Fowden and Nicolas Pilavachi. Pp. xxii + 706, ills, map. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2014 (originally published as Porphyriou: Peri tou Plōtinou biou, Plōtinou: Enneas Prōtē, Plōtinou: Enneas Deutera, Plōtinou: Enneas Tritē, 1991, 1994, 1997, 2004). Cased, £59, US$85. ISBN: 978-0-691-15421-3, The Classical Review 1-3, 21 October 2015.


Update: 24.12.2015.