7 Νοεμβρίου 2016

Ο ΑΣΥΓΚΡΑΤΗΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ


Ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός χαριτολογεί αποκαλώντας τον φιλόσοφο «δυσκράτητο» (δύσκολα συγκρατείται, περίπου ασυγκράτητο!): «Δύο ταύτα δυσκράτητα: Θεός και άγγελος∙ και το τρίτον φιλόσοφος, άυλος εν ύλη, εν σώματι απερίγραπτος, επί γης ουράνιος, εν πάθεσιν απαθής, πάντα ηττώμενος πλην φρονήματος, νικών τω νικάσθαι τους κρατείν νομίζοντας».


Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Λόγος 26, 13: PG 35, 1245B