4 Απριλίου 2019

Ο Αβικένας για τη νοητική ενόραση

Γραμματόσημο με τη μορφή του Αβικέννα
(Αλγερία)

Όταν κάποιος μπορεί και αποκτά γνώση μέσα από τον εαυτό του, η ισχυρή αυτή δύναμη λέγεται "ενόραση". Σε μερικούς ανθρώπους αυτή είναι τόσο ισχυρή, ώστε εκείνοι δεν χρειάζονται μεγάλη προσπάθεια, διδασκαλία ή ενεργοποίηση, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τον ενεργητικό νου. (...) Πράγματι, φαίνεται σαν κανείς να γνωρίζει τα πάντα από μέσα του. (...) Τούτο αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι νοητές αλήθειες αποκτώνται μόνον όταν καταστεί δεδομένος ο μέσος όρος ενός συλλογισμού.[1] Και αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: άλλοτε μέσω της ενόρασης, η οποία είναι μια ενέργεια του νου μέσω της οποίας αυτός συλλαμβάνει άμεσα τον μέσο όρο· και αυτή η δύναμη της ενόρασης είναι η ταχύτητα της αντίληψης.[2] Άλλοτε όμως ο μέσος όρος γίνεται γνωστός μέσω της διδασκαλίας, μολονότι και πάλι οι πρώτες αρχές της διδασκαλίας αποκτώνται μέσω της ενόρασης, εφόσον όλη η γνώση μπορεί τελικά να αναχθεί σε ορισμένες ενορατικές αρχές, οι οποίες μεταδίδονται από εκείνους που τις συνέλαβαν για πρώτη φορά στους μαθητές τους. Είναι επομένως δυνατόν να βρει κανείς την αλήθεια μέσα στον εαυτό του, και έτσι να πραγματοποιήσει τον συλλογισμό στη διάνοιά του χωρίς κανέναν δάσκαλο. (…) Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορεί να υπάρξει κάποιος άνθρωπος του οποίου η ψυχή να διαθέτει τόση καθαρότητα, και να είναι τόσο έντονα προσηλωμένη στις λογικές αρχές, ώστε να φλέγεται από ενόραση, δηλαδή από την πρόσληψη της έμπνευσης η οποία προέρχεται από τον ενεργητικό νου, όσον αφορά τα πάντα. Και έτσι οι μορφές όλων των πραγμάτων που περιέχονται στον ενεργητικό νου να είναι αποτυπωμένες στην ψυχή του, είτε όλες μαζί είτε σχεδόν όλες, επειδή τις αποδέχεται όχι απλώς από κάποια αυθεντία, αλλά εξαιτίας της λογικής τους τάξης, η οποία συμπεριλαμβάνει όλους τους μέσους όρους. Διότι, εφόσον αφορούν τα πράγματα που γίνονται γνωστά μόνο μέσω των αιτιών τους, οι πεποιθήσεις που γίνονται δεκτές εξαιτίας κάποιας αυθεντίας δεν έχουν λογική βεβαιότητα. 

Αβικέννας, Περί Ψυχής (Kitab al-Najat) II 6.vi, 35-37 Rahman

(Αμπού Μπακρ Ιμπν Τουφάυλ, Ο Δρόμος του Λόγου. Χάυυ Ιμπν Γιακζάν ή Τα μυστικά της φιλοσοφίας της Ανατολής. Ένα φιλοσοφικό μυθογράφημα, Εισ.-μτφρ.-σχ. Παύλος Καλλιγάς, εκδ. Εκκρεμές, Αθήνα 2018, 243-44).    
[1] Πρβλ. Αριστοτ., Αναλ. Ύστ. Α 6, 75a13, και Θεμιστίου, Εις τα Αναλ. Ύστ. (CAG V 1) 13, 27.10: παν γαρ μέσον αίτιον της συναγωγής του συμπεράσματος.
[2] Πρόκειται για αυτό που ο Αριστοτέλης αποκαλεί αγχίνοιαν: βλ. Αναλ. Ύστ. Α 34, 89b10-11: η δ’ αγχίνοια εστιν ευστοχία τις εν ασκέπτω χρόνω του μέσου. Πρβλ. επίσης Πλωτίνου, Ενν.  IV 6.3.63-7.

24 Φεβρουαρίου 2019

319. Georgia on My Mind: Petritsi and the Proclus Revival

319. Georgia on My Mind: Petritsi and the Proclus Revival

The Neoplatonist Proclus gets mixed reviews from Christians, as Nicholas of Methone refutes him but the Georgian philosopher Ioane Petritsi helps to revive his thought.

Further Reading

• L. Alexidze (trans.), Ioane Petrizi: Kommentar zur Elementatio theologica des Proklos (Amsterdam: 2009).

• P. Adamson and F. Karfik, “Proclus’ Legacy,” in All From One: a Guide to Proclus, ed. P. d’Hoine and M. Martijn (Oxford: 2016), 290-321.
• L. Alexidze, “The Supreme One: Its Transcendence and its ‘Kataphatic’ Characteristics in Ioane Petritsi’s Philosophy,” Bochumer philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter 20 (2017), 63-86.
• S. Gersh (ed.), Interpreting Proclus: from Antiquity to the Renaissance (Cambridge: 2014).
• L. Gigineishvili, The Platonic Theology of Ioane Petrisi (Piscataway: 2007).
• S. Mariev (ed.), Byzantine Perspectives on Neoplatonism (Berlin: 2017).
• G. Podskalsky, “Nicholas von Methone und die Proklos-Renaissance in Byzanz,” Orientalia Christiana Periodica 42 (1976), 509-23.
• J.M. Robinson, “Dionysius against Proclus: the Apophatic Critique of Nicholas of Methone’s Refutation of the Elements of Theology,” in D.D. Butorac and D.A. Layne (eds), Proclus and his Legacy (Berlin: 2017), 249-69.
Stanford Encyclopedia: Joane Petrizi

13 Φεβρουαρίου 2019

Review: Lamberton on Baltzly, Finamore, and Miles, Proclus: Commentary on Plato’s ‘Republic’. Volume I

Image result for Baltzly, Finamore, and Miles, Proclus: Commentary on Plato’s ‘Republic’. Volume I
Robert Lamberton (of Homer the Theologian fame) has published a very review of the new Cambridge UP translation of the first half of Proclus's Commentary on the Republic. Great review of great scholarship of a great work by a great ancient thinker. Read it at BMCR here. The specs for the volume are as follows:

Dirk Baltzly, John F. Finamore, Graeme Miles, Proclus: Commentary on Plato's 'Republic'. Volume I: Essays 1-6. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2018. Pp. xii, 431. ISBN 9781107154698. £79.99.
The book's official page at CUP, with TOC, can be found here.

6 Φεβρουαρίου 2019

Langermann on Renger and Stavru (eds.), Pythagorean Knowledge from the Ancient to the Modern World


Image result for Pythagorean Knowledge from the Ancient to the Modern World: Askesis, Religion, Science

BMCR has just posed a review by Tzvi Langermann of the fascinating volume Pythagorean Knowledge from the Ancient to the Modern World: Askesis, Religion, Science. Episteme in Bewegung: Beiträge zu einer transdisziplinären Wissensgeschichte, 4.  Edited by Almut-Barbara Renger and Alessandro Stavru. Wiesbaden:  Harrasowitz Verlag, 2016. The title covers 'Pythagoreanism' in virtually every conceivable permutation of the term, and, perhaps even more importantly, it also addresses why there are so many permutations of the term in the first place. It promises to be a must-read for anyone interested in the subject. Langermann's review offers a fine summary at the BMCR site here. A TOC for the volume is available at the Harrasowitz website, here.