21 Μαρτίου 2011

Manly Palmer HallΩς μυστικός αντιλαμβάνεται τη νεοπλατωνική υπέρβαση του Νου, προκρίνοντας μία ολιστική αντίληψη για την αλήθεια και το αγαθό, σύμφωνα με τη Δυτική Σχολαστική ερμηνεία του Νεοπλατωνισμού, που μόνο φαινομενικά δεν συμφωνεί με την απόκρυφη παράδοση που εκπροσωπεί