14 Ιανουαρίου 2014

Πλωτίνος και ΙνδίαΟ πρίγκιπας Αρτζούνα και ο Κρίσνα συζητούν πριν την έναρξη της μάχης Κουρουξέτρα. 
Η εικόνα αυτή παραπέμπει στο ινδικό ιερό κείμενο Μπαγκαβάτ Γκίτα
στο οποίο δίνεται έμφαση στο Ντάρμα, δηλαδή την παγκόσμια τάξη, 
και τον τρόπο που οι άνθρωποι προσαρμόζονται σε αυτήν.


Η σχέση του Πλωτίνου με την Ινδία είναι καλά μελετημένη. Προσέθεσα πάντως το λιθαράκι μου, με μία εξειδικευμένη μελέτη για τη σχέση της έννοιας της Πρόνοιας του Πλωτίνου με το ινδουιστικό Ντάρμα. Μπορεί κανείς να τη διαβάσει από την ιστοσελίδα της Ελληνο-Ινδικής Εταιρείας Πολιτισμού και Ανάπτυξης, στην κατηγορία Μελέτες - Research Papers. Θα ήθελα από εδώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. Δημήτριο Βασιλειάδη για την επιμελημένη έκδοση και τις προσεκτικές διορθώσεις του κειμένου. Χωρίς την πολύτιμη βοήθειά του, η έκδοση της μελέτης αυτής, ιδιαίτερα ως προς την ορολογία της ινδικής φιλοσοφίας θα ήταν ατελής. Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, αν και η αντιμετώπιση από ιστορική οπτική του ζητήματος της άμεσης επαφής του Πλωτίνου με τον ινδικό πολιτισμό, μοιάζει σαν να στηρίζεται σε ασταθές έδαφος, το ενδιαφέρον θέμα και το ζητούμενο είναι η σύγκριση των δύο παραδόσεων, του Νεοπλατωνισμού και της ινδικής φιλοσοφίας, όχι μόνο ως θεωριών, αλλά αναμφισβήτητα και ως τρόπων ζωής.