22 Απριλίου 2010

ΕΝ-ΑΓΑΘΟ-ΘΕΟΣΗ δόξα Εκείνου που

κινεί όλα τα όντα και

διαπερνά όλο το σύμπαν,

διαλάμπει αλλού περισσότερο

και αλλού λιγότερο.

Οδηγήθηκα σε αυτόν τον παράδεισο

που υπερκχειλίζει από το φως Του,

και εκεί αντιλήφθηκα

πράγματα που κανείς ερχόμενος

από Εκεί δεν μπορεί ούτε να πει,

ούτε γνωρίζει• διότι

όταν πλησιάσει κανείς κοντά σε ό,τι ποθεί,

βυθίζεται τόσο πολύ μεσα το μυαλό του, που

η μνήμη δεν μπορεί να επανέλθει.Δάντης Αλιγκέρι, Paradiso, Canto I, 1-9.

 Μετάφραση Κ. Β.


Πρβλ. Εννεάδες VI 8.19: καὶ θεάσεται καὶ αὐτὸς οὐχ ὅσον θέλει εἰπεῖν δυνάμενος(… ) Οὐδ’ἄν τολμήσειὲ τις ἰδὼν ἔτι τὸ ὡς συνέβη λέγειν, οὐδ’ ἄν ὅλως φθέγξασθαι δύναται• ἐκπλαγείη γὰρ ἄν τολμὼν, καὶ οὐδ’ ἄν ἔχοι ἀίξας “ποῦ” εἴπεῖν περὶ αὐτοῦ (…). Βλ. και VI 9.4.10.11